Berita

Kunjungan Pengawas Bina.

Senin 09/01/2023 MTs Miftahul Ulum Al Azizah mendapat kunjungan dari Pengawas Bina KKM MTs Negeri 8 Jember yaitu Drs.Muadib,M.Pd., Beliau di sambut langsung oleh Musleh, S.Pd.I, M.Pd. selaku kepala Madrasah juga Direktur Utama Media MTs Miftahul Ulum Al azizah.

Kunjungan kali ini pengawas yg akrab di sapa Bapak Muadib ini untuk Memonitoring Awal KBM Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023 yang bertujuan memantau pelaksanaan pembelajaran yang efektif di MTs Miftahul Ulum Al Azizah.

Monitoring ini juga bertujuan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan serta juga kendala yang ada di Madrasah. Selain yang berkaitan dengan KBM tersebut, kegiatan monitoring kali ini meninjau beberapa aspek yg lain di antaranya yang berkaitan dengan Ruang Kelas, Ruang Guru, Toilet, Kebersihan, Taman, Jumlah Guru dan Jumlah Siswa di Mts Miftahul Ulum Al Azizah.

“Dengan Adanya Monitoring kali ini harapan mudah-mudahan semua Dewan Guru dan semua siswa bisa melaksanakan kegiatan KBM semester Genap dengan maksimal dan sebaik mungkin demi mewujudkan Madrasah yg cerdas bermartabat sertan bermanfaat lil ummat,”Ujar Musleh S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala Madrasah MTs Miftahul Ulum Al Azizah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *